Alitajunnan Merkitys

Alitajuntamme merkitys on väheksytty. Oman alitajuntamme sekä tajunnan välinen kommunikointi mahdollistaa tunnetietoutemme kasvamisen ja auttaa meitä paremmin ymmärtämään omaa itseämme ja identiteettiämme. Kun harjoitamme alitajuntaamme tai enemminkin pyrimme luomaan paremman yhteyden alitajuntamme sekä tajuntamme kanssa, pystymme käsittelemään niin tunteitamme, tekojamme kuin vaistojamme paremmin. Kaikessa kommunikoinnissa kaiken perustana on ymmärtämisen taito. Jos epäonnistumme kommunikoimaan itsemme kanssa ja ymmärtämään itseämme emme myöskään kykene ymmärtämään käytöstämme. Tämän merkitystä voi verrata hyvin muiden ihmisten kanssa tapahtuvaan kommunikointiin. Pelkällä olettamisella ja toisen ihmisen mielipiteiden ja tunteiden jättäminen omaan varjoonsa aiheuttaa sen, että emme voi täysin ymmärtää toisen käytöstäkään. Jos avaamme selkeän keskusteluyhteyden ja rauhallisesti pyrimme ymmärtämään toista, se avaa ovet aivan uusiin ulottuvuuksiin ja toisen ennen kovin kummeksuntaa herättävä käyttäytyminen tai erikoiset tuntemukset avautuvat. Alitajuntamme havainnoi ja tallentaa paljon tietoa, jota ei tajuntamme ymmärrä. Jos tämä väylä saadaan avattua tai jos osaamme kaivaa tarvittavaa tietoa alitajunnastamme joka päiväiseen elämäämme, pystymme täten keskustelemaan itsemme kanssa paremmin. Intuitio on alitajunnan tietoa. Kaikki se hienojakoinen havaittu tieto, mitä emme käsittele tajunnassamme menee alitajunnan muistiin. Pienet asiat, väreilyt mihin reagoimme, mutta emme tarvitse tietoa juuri sillä hetkellä tallentuvat tuohon “takamuistiimme”. Unemme ja asiat mitkä muistiin tallentuu, mutta ei ole juuri sillä hetkellä relevanttia aivojemme käsittelyyn pysyvät muistissamme. Unet liittyvät alitajuiseen toimintaan ja siksi muun muassa unien tulkinnan avulla pystyy hieman avaamaan alitajunnan toimintaa.

Mitä työkaluja voi käyttää oman alitajunnan tutkimiseen

Muun muassa monelle taikauskoiseksi uskotut horoskoopit tuovat lähinnä mieleen ennustajaeukot ja taikauskoiset ihmiset. Iltapäivälehtien horoskoopeista moni kuitenkin aina löytää jotain omaan juuri sen hetkiseen elämään viittaavaa ja ei suotta. Tämänkaltaisten kirjoitusten on tarkoitus vaikuttaa alitajuntaamme. Kun luet paljon adjektiiveja sisältävää kuvaavaa tekstiä, voit itse kehittää oman tarkoituksen tekstille mielessäsi. Silloin lähes mikä tahansa suurpiirteinen kuvaelma voi muokkautua koskemaan juuri sinua sillä hetkellä. Jos suljet silmäsi ja ajattelet vaikkapa väriä punainen. Mitä mieleesi tulee? Tuleeko mieleesi tulipunaiset huulet vai vaikkapa herkullinen kirkkaan punainen omena? Se riippuu täysin näkökulmastasi. Jokaiselle ihmiselle tulee mielikuvia ja jokaisella ihmisellä tuo samainen laukaiseva sana, kuten väri punainen tuo omat mielikuvansa alitajunnasta. Jos jokainen piirtäisi perhosen muististaan, tulisi paperille ilmestyvä kuva olemaan jokaisella oma uniikki kuvansa vaikka sanana perhonen tarkoittaisi ihan yhtä tiettyä lajiketta. Tämä mielikuva ja muistikuva tulee myös alitajunnastamme eli me itse olemme ainoa joka pystyy täysin analysoimaan ja tuomaan alitajuntamme viestit ja merkitykset ulos. Tarot kortit ovat yksi keino tuoda alitajunnan piiloviestejä ja tuntemuksia esille. Kortit ovat suurpiirteisesti mukana rakentamassa kuvaa, mutta se kuva ei kuitenkaan ole kenellekään sama selkeä. Tätä kuvaa rakennat itse kommunikoiden alitajunnan ja tajunnan välillä. Jos pystyisimmekin keskustelemaan alitajuntamme kanssa vain sulkemalla silmämme ja miettimällä, että mitäköhän alitajuntaisesti tästä asiasta mietimme, emme tarvitsisi näitä työkaluja välikädeksi, mutta harvalla ihmisellä on kuitenkaan sellaisia kykyä. Tästä syystä on hyvä käyttää jonkinlaista työkalua näiden ominaisuuksien löytämiseen ja tätä kautta opetella hiljalleen avaamaan tajunnan ja alitajunnan kommunikointi väyliä.

Mitä työkaluja voi käyttää oman alitajunnan tutkimiseen

Kun opimme keskittymällä avaamaan tuota kommunikointi väylää, pystymme oman identiteettimme mukaisesti toimimaan enemmän omien halujemme, toivomustemme ja haaveidemme mukaisesti. Pystymme erottamaan mielihalut todellisista tarpeista ja luottamaan enemmän intuitiiviseen vaistoomme, joka havaitsee paremmin pohjavireitä tässä kiireisessä yhteiskunnassa.