Internet mullisti maailman vain muutamassa kymmenessä vuodessa

Nykyään on vaikea kuvitella elämää ilman internetiä, mutta itseasiassa siitä ei ole kovinkaan kauan kun selvisimme mainiosti ilmankin. Toki internet on helpottanut useita päivittäisiä toimia ja muuttanut merkittävällä tavalla sitä, miten näemme maailman. Erityisen paljon internet on vaikuttaneet tapaamme viestiä. Siksi onkin hauska muistella, mistä kaikki oikeastaan alkoikaan.

Armeijan ja yliopistojen tietoverkkoprojekti

Ensimmäiset askeleet kohti maailmanlaajuista tietoverkkoa otettiin Yhdysvalloissa 1960-luvun alussa. Armeijat ja yliopistot etunenässä kaipasivat uudenlaista kommunikaatiojärjestelmää. Armeija sen takia, että heiltä puuttui sellainen järjestelmä jota ei voisi lamauttaa perinteisillä tuhokeinoilla ja yliopistot lähinnä tieteen edelläkävijöinä. Näin syntyi idea siitä, että keskusjohtoisen järjestelmän haavoittuvuutta vähennettäisiin hajauttamalla järjestelmä useisiin tasavertaisiin solmuihin, jotka voisivat itsenäisesti välittää tietoa ja vastaanottaa viestejä. Tällöin yhden tällaisen solmun vahingoittuminen ei vielä lamauttaisi koko järjestelmää ja tieto voisi edelleen kulkea muiden solmujen kautta.

Solmujen rooliin kaavailtiin tuon aikaisia supertietokoneita, sillä niiden verkottaminen keskenään auttaisi myös tieteellisissä tutkimusprojekteissa. Tämä onnistuikin ja syntyneen verkon avulla tutkijat pystyivät pitämään yhteyttä toisiinsa. Armeija satsasi voimakkaasti verkon kehittämiseen ja vuonna 1969 syntyi armeijan sponsoroima ARPANET-verkko. Verkko muodostui aluksi 37 solmukoneesta ja laajeni 1970-luvulla nopeaa vauhtia.

Työvälineestä sosiaalisen kanssakäymisen lisääjäksi

Vaikka verkkoa oli kehitetty nimenomaan työviestintää silmällä pitäen, saatiin pian huomata että erilaiset viesti- ja keskustelujärjestelmät olivat paljon suositumpia kuin suoraviivainen työkäyttö. Historian ensimmäinen nettiskandaali saatiinkin heti yhden maailman ensimmäisen sähköpostilistan myötä, kun ilmeni että se on scifi-kulttuurin harrastajista koostunut SF-lovers-ketju, jolla ei ollut mitään tekemistä työnteon kanssa.

Aluksi armeija valvoi ARPANETia tarkasti, mutta hupikäyttö lisääntyi tästä huolimatta. Vuonna 1983 armeija päätyi erottamaan sotilaalliset solmukoneet ARPANETista ja muodosti niistä oman MILNET-verkkonsa. Tämä vauhditti ARPANETin suosion kasvua siviilisektorilla ja ensimmäiset Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat solmukoneet liittyivät osaksi verkkoa. Verkko kasvoi räjähdysmäistä vauhtia ja noin 30 vuodessa verkkoon oli kytketty jo satoja miljoonia koneita. 1980- ja 90-lukujen vaihteessa ARPANET muuttui internetiksi.

Internet vakiinnutti asemansa 1990-luvun puolessa välissä

Vuonna 1994 katsotaan tapahtuneen internetin lopullinen maailmanvalloitus, kun internet mainittiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisissa uutisissa. Tähän asti internet oli ARPANETin tapaan ollut käytössä lähinnä yliopistosissa ja viranomaisilla, mutta seuraavina vuosina nettiyhteyksiä alettiin markkinoida myös kotitalouksille. Vuoden 1994 lopulla markkinoille tuli ensimmäinen www-selain, jonka valmistajana oli Netscape. Netscapella olikin pian alalla monopoliasema. Tuolloin Microsoft oli vaarassa jäädä kokonaan kilpailusta ulos, sillä yritys oli tehnyt vakavan arviointivirheen siinä, kuinka käsittämättömän nopeasti nettihuuma maailmalla levisi.

Microsoft panosti nyt kaikki voimansa oman käyttöjärjestelmänsä, Windows 95:n kehittämiseen. Kun yritykselle selvisi internetin suosion todellinen tila, se kiirehti ilmoittamaan, että internet-yhteensopivuus tultaisiin siitä lähtien ottamaan huomioon kaikissa yrityksen ohjelmistoissa. Nyt kovan paineen alla kehittämistyötään jatkanut Microsoft saikin pian valmiiksi ensimmäiset versiot Explorer-selaimestaan, josta tuli Netscapen haastaja. Loppuvuodesta 1995 julkistettiin AltaVista-hakukone, josta tuli pian netin suosituin hakukone. Myös suomalaiset mediat alkoivat panostaa nettipalvelujensa kehittämiseen ja suurimmat mediat avasivat omat uutissivunsa.

Sosiaalisen median nousukausi

Myös sosiaalinen media alkoi kehittyä. Ihmiset chattailivat ircissä (internet relay chat), jossa pystyy kirjautumaan haluamalleen kanavalle tai luomaan suljettuja keskusteluryhmiä. Keskustelualustan yhteisöksi luotu IRC-galleria, oli ennen Facebookia suosittu paikka omien kuvien lataamiselle ja muiden profiilien tutkimiselle. IRC-Galleriasta kasvoi muutamassa vuodessa Pohjoismaiden käytetyin www-palvelu, jonka käyttäjien keski-ikä oli noin 21 vuotta. Palvelu kuitenkin menetti suuren osan suosiostaan Facebookin yleistyttyä muutamaa vuotta myöhemmin.