Intuitio On Järjen Ääni

Intuitiivisen älykkyyden kerrotaan olevan onnellisuuden pohja, sillä tuo itsensä kanssa kommunikointi avaa ovia laajemmin kuin luuletkaan. Intuitio on tietoa, jota alitajunta on havainnut ja kerännyt. Jos tämä tieto jätetään käsittelemättä tai käyttämättä, on alitajunnan lähettämä signaalia ohitettu ja seurattu vain tajuntaa. Ihmisen identiteetti määrittelee kuka sinä olet. Identiteetti rakentuu elämän myötä ja se tulee alitajunnasta. Jos intuitiivinen tieto jätetään hyödyntämättä ,usein ihminen hukkaa myös identiteettinsä ja tätä kautta voi menettää omaan itseensä sopivan käyttäytymisen ja käyttäytyä vaikkapa esimerkiksi niin, miten muut hänen haluaa käyttäytyvänsä vaikkakin se sotisi täysin persoonan vastaisesti tai identiteetin vastaisesti. Sellaisen ihmiset, jotka seuraavat omaa intuitiotansa, ovat onnellisessa asemassa sillä silloin he havaitsevat vireitä ja aistivat koko tajunnan ja alitajunnan mittaisesti. Silloin kaikki teot, vaistot ja käyttäytyminen perustuu kaiken olemassa olevan tiedon perusteella analysointia ja näin ollen on paljon todenmukaisempaa käyttäytymistä.

Kuuntele vaistojasi

Kun olet tekemässä päätöstä ja emmit kahden eri vaihtoehdon välillä, seuraa sitä vaihtoehtoa joka sinulle intuitiivisesti sopii paremmin. Tällöin, järjellä perusteltu päätös ei ole välttämättä sama, sillä jonkinlaisia piiloajatuksia ja havaintoja saattaa olla ilmoilla. Esimerkiksi jos olet muuttamassa uuteen kotiin ja sinulla on kaksi eri vaihtoehtoa asunnoista, valitse se, joka vaistosi sanoo. Voi olla, että alitajuntaisesti näit toisen asunnon pihalla epämiellyttävän oloisen naapurin tai kuulit huomaamattasi itkevät koliikkivauvan kiljahdukset. Tai vaikkapa haistoit ilmassa homeen ja vaikka tajuntasi ei sitä noteerannut, oli alitajuntasi rekisteröinyt asian. Tällaisissa tilanteissa kun puhutaan kahdesta vaihtoehdosta, on usein taustalla selkeitä pieniä yksityiskohtia joilla alitajuntasi auttaa sinua tekemään oikean ratkaisun. Sama pätee kaikessa muussakin. Jos mielessäsi on kaksi mahdollista kumppania tai kaksi mahdollista seurustelukumppani ehdokasta, mieti tarkoitin mitä intuitiosi sanoo, sillä usein alitajunta osaa havainnoida varsinkin toisista ihmisistä paljon paremmin pohjavireitä ja vaikkapa mikro-ilmeitä ja eleitä kun ymmärrämmekään! Jos intuitiivisesti toinen henkilöstä tuottaa paremmin olon ja tunnet enemmän vetoa rationaalisesti ajateltuna niin sanotusti huonompaan kumppaniehdokkaaseen, seuraa vaistojasi sillä niillä on usein todellista faktatietoa taustallaan.

Miten tutustua paremmin intuitioosi

Stressi, paineet, muiden odotukset, yhteiskunta, opittu käyttäytyminen ja opittu tieto ovat intuitiivisen älykkyyden esteinä. Jos omaa intuitiivisuutta halutaan nostaa paremmin esille ja tätä kautta kehittyä älykkäämmäksi ihmisenä on jätettävä toisten odotukset sekä stressi pois kuvoista. Kun halutaan vahvistaa alitajunnan antamia merkkejä, on ulkoiset tekijät usein liian voimakkaina mielessä ja tukkivat väylät alitajuntaan. Meditaatio, hiljentyminen ja kaikenlaisen ulkoisen vaikutteen poissulkeminen voi auttaa sinua paremmin kuuntelemaan omaa alitajuntaasi ja näin ollen tehdä oikeanlaisia ratkaisuja. Mutta tähän tilaan pääseminen ei ole nyky-yhteiskunnassa helppoa kun kaikenlainen ulkoinen toiminta ja aistiärsyke hukuttaa meidät allensa. Luonnossa samoilu ja hiljaisuus ei ole itseisarvo jokaiselle ja kaupungin hälinän keskeltä voi olla vaikea löytää paikkaa missä voi keskittyä täysin vain kuuntelemaan itseänsä. Itsensä kanssa kommunikointi onkin kuitenkin niin tärkeä osa ihmiselämää ja terveellistä mielenterveyttä, että sille tulisi löytää paikka vaikka vähän vaivankin kanssa, sillä ilman itsensä kuuntelemisen taitoa ihminen hukkaa helposti oman identiteettinsä. Identiteetin hukkaamisesta koituu paljon harmia ja oman polun seuraaminen on vaikeaa ilman sitä. Jos omaan persoonaan sopimatonta käyttäytymistä jatkaa kauan aikaa, voi helposti menettää terveytensä ja ajautua epäonnelliseen tilanteeseen. Tästä pois pääseminen vaatii taas rauhoittumista ja selkeää omaa itseään kuuntelemista ja intuitiivisen älyn käyttämistä joka päiväisissä valinnoissa.

Miten tutustua paremmin intuitioosi