Intuitio

Intuitio on ymmärtämistä tai tietämistä, joka ei ole aineiston perusteella pääteltyä tietoa. Intuitio on luova prosessi, jossa havainnointi on suuressa osassa. Ihmisen vaistot eivät ole sama asia kun intuitio sillä vaistot perustuvat eläimelliseen käyttäytymiseen ja kuuluu elossa pysymisen evoluutionalliseen ominaisuuteen. Vaistot ovat itsesuojelu ja selviytymisen vaistoja ja käyttäytymismalleja, jotka ovat sukupolvilta opittuja ja myöskin jonkin verran sisäisiä ominaisuuksia. Tähän kuuluu muun muassa pelko ja pakenemisen vaisto. Intuitio ei myöskään ole impulssi, joka taasen tarkoittaa nopeaa reagointia ja reaktiota, joka syttyy vastavaikutuksena johonkin tiettyyn tapahtumaan. Intuitiota usein ajatellaan sellaisina ymmärtämisenä tai tietona, että se kuitenkin perustuu aistihavaintoihimme. Olemme aistimme varassa havainneet jotakin ja rekisteröineet sen aivoihimme vaikkakin emme kuitenkaan ole rekisteröineet sitä niin, että se olisi saavuttanut tajuntamme. Tämän seurauksena, tunnemme oikean tietämisen, aistimme mitä pitäisi tehdä tai miten pitäisi toimia, vaikka emme ole täysin tajunnassa tietoisia miksi me teemme näin. Intuitio luetellaan imaginaariseksi tiedoksi, joka perustuu mielikuvitukseen, mielikuviin tai muuhun aistihavaintoihin eikä niinkään mihinkään suoraan rationaalisen tietoon. Kuuluisa filosofi John Locke sanoi: “ajatukset, jotka usein tulevat etsimättä, ikään kuin tipahtavat päähän, ovat tavallisesti kaikkein arvokkaimpia”. Monet filosofit kautta aikain ovat aina hyväksyneet intuitiivisen tiedon tärkeäksi osaksi tietoa ja oppimista. Sitä arvostetaan jopa tieteen saralla, vaikkakin tiedon lähdettä ja sitä mistä tämän kaltainen tieto tulee ei osata välttämättä johdonmukaisesti jäljittämään. Rationaalisen tiedon ollessa kuitenkin johtavasti tieteen ja filosofisen ajattelun ydin, on intuitiivinen tieto jäänyt varjoon.

Intuitio perustuu alitajunnan varastoimaan tietoon ja kokemukseen

Vaikkakin monet käsittää intuition vain yliluonnollisena aistiharhana, on sen todettu olevan alitajunnan varastoimaan havaintoon ja kokemukseen perustuvaa tietoa. Täten intuitiivinen tieto lasketaankin mukaan yhdeksi tiedon alalajiksi. Omaa intuitiivisuutta voi siis myös kasvattaa ja parantaa ja jotkut ihmiset ovat luonnostaan enemmän intuitiivisia kuin toiset. Jo vuosikausia ovat niin psykologit kuin muutkin tieteen alat tutkineet intuitiota ja tutkimukset jatkuvat. Ihminen joka on intuitiivinen tai intuitiivisesti älykäs osaa kuunnella paremmin alitajunnan lähettämiä signaaleja ja seurata niiden antamia ohjeita vaistojensa varassa. Tällaiset ihmiset havaitsevat paremmin myös toisten ihmisten tunteita ja pystyvät muokkaamaan omaa käyttäytymistään jo ennen kuin vähemmän intuitiiviset edes huomaavat mitään. Intuitiivisuus on loogisuutta ja usein myöskään sellainen ihminen joka tottelee omaa intuitiivista ääntänsä ei osaa sanoa, mistä käyttäytyminen kumpuaa tarkalleen. Jos asiaa analysoi paljon ja oppii tarkemmaksi kuunnelle alitajuntaansa, voi alkaa hiljalleen oppia ja näkemään niitä aistihavaintoja ja tilanteita, joista tuo intuitiivinen käyttäytyminen kumpuaa. Naiset tunnetusti ovat lähemmässä suhteessa omaan alitajuntaansa kuin miehet ja tästä syystä sanotaan naisten olevan enemmän intuitiivisia kuin miesten. Kyky on kuitenkin molemmilla sukupuolilla, joten intuitiivinen älykkyys on mahdollista saavuttaa oli sitten mies tai nainen. Omaan sisäiseen ääneensä luottaminen ei ole siis mikään taikausko tai usko yliluonnolliseen vaan se on hienovaraisemman ja pikkutarkemman havainnon keräämisen seurauksena saatua tietoa ja sitä kannattaa kuunnella. Intuitiota ei tulisi siis ajatella huuhaana vaan siihen tulisi keskittää energiaansa, jotta sieltä voi poimia omaan elämäänsä enemmän asioita ja sitä tulisi kehittää kuten kaikkea muutakin ihmisen ominaisuuksia. Elämän kokoinen oppiminen ei saisi pysähtyä käsittelemään vain rationaalisen tiedon ja oppimisen rajoissa olevia asioita, sillä alitajunnan merkitys on yllättävän suuri. Ala siis järjestelmällisesti kehittämään, tunnistamaan ja kuuntelemaan omaa intuitiotasi, jotta voit kehittyä älykkäämmäksi ihmiseksi.

Intuitio perustuu alitajunnan varastoimaan tietoon ja kokemukseen