Kielimuuri Kommunikoinnin Esteenä

Eri kielissä on erilaisia sääntöjä. Jotkut niistä säännöistä ovat jopa kirjoittamattomia eli sellaisia, joita todellisuudessa vain äidinkielenään puhuvat ihmiset voivat täysin ymmärtää. Sellaisten kirjoittamattomien sääntöjen tulkitseminen tekee kahden eri äidinkieltä puhuvan henkilön syvällisesti keskusteluyhteydestä hauraan, sillä keskusteluun voi tulla tätä kautta paljon asiavirheitä tai molemmin puolista väärinymmärrystä. Kielimuurista aiheutuvan ymmärryksen puute usein korvataan kahden ihmisten keskustelussa sillä, että toisen ihmisen sanoille annetaan oma merkitys. Tästä syystä keskustellessa henkilön kanssa jota sanallisesti ei täysin ymmärrä on usein lopputulos miellyttävä koska se sanallisuus mikä keskustelusta puuttuu korvataan omilla sanoilla ja ajatuksilla. Toinen ihminen kuitenkin loppupelissä voi olla, aivan täysin erilainen ihminen ja tarkoittaa täysin eri asiaa mitä itse olet keskustelusta poiminut, sillä meistä jokainen on yksilö ja emme voi olettaa ja arvailla toisen viestiä jollemme voi olla siitä täysin varma. Jos keskustelu käydään toisen äidinkielellä ja toisen vieraalla kielellä on tämän vaara vieläkin suurempi kuin silloin jos molemmat joutuvat kommunikoimaan keskenään itsellensä vieraalla kielellä. Sanallinen kommunikointi aina yhdistyy myöskin eleisiin, äänen painoihin ja pieniin lisäsanoihin lauseiden välissä ja silloin kun ei olla omalla mukavuusalueella tämä muokkaantuu ja itse sanoihin joudutaan kiinnittämään liikaa huomiota jolloin kaikki muu pieni kommunikointi mikä usein johdattelee viestiä mikä halutaan antaa unohtuu ja sanojen tulkitseminen on vieläkin hankalampaa. Ihmiset jotka käyttävät paljon elekieltä ja pystyvät luontevasti käyttämään sitä myös vieraan kielen sanastossa, ovat usein paljon helpommin tulkittavissa kuin sellaiset joiden elekieli jäätyy tai keskittyminen menee täysin oikein lausumiseen ja sanojen etsimiseen. Vieraalla kielellä kommunikoinnissa ei siis tärkeintä ole se, mitä sanot vaan miten sanot. Ja jos keskitytään siihen, että oma äänen paino, eleet, ilmeet ja tulkinta on vahvaa, ei sanojen väärin lausumisella ole niin suurta merkitystä. Vierasta kieltä tuskin kukaan voi koskaan aivan täysin oppia viestimään aivan samalla tavalla kuin omaa äidinkieltään mutta vieraalle kielelle on myös mahdollista luoda oma tulkinta ja äänen painotuksensa jolloin siitä voi helposti tulla toinen äidinkieli.

Miten ehkäistä virheitä parhaiten

Jos olet aloittamassa keskustelua toisen henkilön kanssa vieraalla kielellä joka on toiselle äidinkieli, muista kertoa se aina heti alkuun, että olisit mielelläsi kuulemassa häneltä kysymyksiä ja pohdintoja ääneen siitä mitä sanot. Jos keskustelukumppanisi voi kompata keskustelua niin, että puheenvuorosi jälkeen hän voi poimia ja tarkentaa sanomasi lyhyesti ennen kuin hän jatkaa omaa puheen vuoroaan, voi tällä keinolla varmentaa, että olette ymmärtäneet toisianne oikein. Sama myös toisinpäin eli kun äidinkieltänsä puhuva keskustelukumppanisi on lopettanut puheenvuoronsa voit lyhyesti lyhentää keskustelukumppanisi sanoman ennen kuin vastaat siihen. Myös kysymysten esittäminen on helppo ja luonteva tapa tarkistaa puheen ymmärtämisen. Esimerkiksi kysymykset jotka alkavat: “Jos ymmärsin oikein, niin tarkoitit…” tai esimerkiksi “Eli mielestäsi… Näinkö se oli?” ovat hyviä tarkentavia kysymyksiä, jotka niputtavat keskustelua yhteen ja samalla antavat molemmille varmuutta siihen että molemmin puolinen ymmärrys säilyy. Muista aina kertoa toiselle, jos et ymmärrä jotain. Älä oleta, mitä toinen on sanomassa, sillä olettaminen menee usein tai lähes aina siihen, että todellinen toisen ymmärtäminen muuttuu omiin uskomuksiisi. Jos kommunikointi puheella on liian hankalaa ja minkäänlaista selkeää polkua ei löydetä, on mahdollista myös käyttää kääntäjää avuksi. Tällöin on kuitenkin todella haastavaa saada sanallisesti syvempää kohtaamista toisen henkilö kanssa ja silloin keskustelu kannattaakin jättää jutustelun tasolle.

Miten ehkäistä virheitä parhaiten