Kirjoittaminen Lapsille Ja Nuorille Suunnattuun Mediaan

Lapsille ja nuorille suunnatussa mediassa toimii omat pelisääntönsä ja sinne esimerkiksi toimittajan työtä tekevän voi olla vaikea kirjoittaa ja viestiä niin, että se on kasvatuksellisesti sekä sisällöltään mielenkiintoisesti ilmaistu tämän suhteellisen vaativan lukija kunnan näkökantilta. Journalistin tai kirjoittajan täytyy siis tietää pelisäännöt tuolle lukijakunnalle kirjoittaessaan. Tässä mediakasvatusseuran pikaoppaan koosteena kirjoitettu artikkeli siitä, miten kirjoittaa toimittajan näkökulmasta lasten ja nuorten mediailmiöstä artikkelia tai uutista.

Mediakulttuuri

Median käyttö ja sen ympärille rakentunut kulttuuri on hyvin erilainen kun sitä lähdetään käsittelemään lasten ja nuorten näkökulmasta. Facebook on keski-ikäisille ja iltalehden uutiset eivät kiinnosta. Nuorilla ja lapsilla on omat erilaiset ja usein myöskin aikuisilta kovin tuntemattomat omat medialähteensä ja aivan erilainen uniikki ja suljettu kulttuuri, johon aikuisen asiaan perehtymättömän on vaikea uppoutua sisään tai saati edes päästä näkemään sen todellisuuden, minkä lapsi tai nuori kohtaa joka päiväisessä mediassa. Moniäänisyys, avoimuus ja kaikenlainen keskustelu aiheesta on sallittua, mutta erilaiset oletukset ja ennakkoluulot sekä ennakkoasenteetkin vaikuttavat suuresti tässä mediassa. Pelimaailma ja sen ympärille rakentunut verkosto muun muassa herättää monissa aikuisissa kauhistusta siitä, etteikö lapsi tai nuori enää sosialisoidu. Mutta se näkökanta unohdetaan, että useinkin tuo ihan omaan peli ja muuhun maailmaan rakentuva kulttuuri kyllä pitää nuoren tai lapsenkin sosiaalisena ja tutustuttaa toisiinsa pelialan ihmisiä, kuitenkin verkon välityksellä mitä monet ennakkoluuloiset ajattelee olevan mahdotonta ja vaikuttavan suuresti lapsen syrjäytymiseen vaikka todellisuudessa tuollainen lapsi useinkin juuri löytää itsensä ja kehittää sosiaalisia taitojaan pelimaailman välityksellä tai sen kautta. Pikaopas, jossa kerrotaan tarkemmin ja laajemmin kirjoittamisesta lapsien ja nuorien media-ilmiöistä on tehty yhteistyössä Mediakasvatusseuran, Pelastakaa Lapset ry:n, ehkäisevän päihdetyö Ehyt ry:n ja Sosped-säätiön kanssa. Sen on toimittanut Isabella Holm, Emmi Huhtanen, Anniina Lundvall, Terhi Mustonen, Inka Silvennoinen ja Lauri Sundberg.

Mediakulttuuri

Kysymyksiä mitä pohtia ennen kirjoittamista?

Ennen kirjoittamisen aloittamista on osattava päättä, teetkö uutisartikkelia vai kirjoitatko vanhemman näkökulmasta. Media voi ärsyttää ja kummastuttaa omasta näkökulmasta, niin kuin aina toimittajana ja tässä pätee myös sama sääntö kun muussakin uutiskirjoituksessa. Omaa mielipidettä ei ole tarkoitus tuoda kirjoituksessa julki jos kyseessä ei ole mielipidekirjoitusta tai kolumni. Omat mielipiteet on osattava yhtälailla syrjäyttää kirjoituksesta jos tiedon tai artikkelin oin tarkoitus olla informatiivinen mutta ei kantaaottava. Kantaa ottava ja varsinkin vanhemman näkökulmasta kirjoitettu teksti ei ole ammattimainen uutisartikkeli tai kirjoitus. Varo siis lietsomasta huolipuhetta tai mediapaniikkia ja tarkastele myös omaa suhtautumistasi aiheeseen ennen kuin lähdet kirjoittamaan koska silloin voit ja osaat poissulkea sen kirjoitusta tehdessäsi. Pyri kuitenkin aina kirjotuksessasi mediakasvatukselliseen näkökulmaan ja pyri artikkelilla herättämään mielipiteitä mutta vältä turhaa riitaa perheissä artikkelin sisällöstä. Artikkeleilla voidaan siis hyvällä maulla esittää rakentavaa keskustelua nuorten ja lasten media sisällöistä mutta pahimmillaan artikkeli voi aiheuttaa isompaa kuilua lasten ja nuorten sekä aikuisten ja vanhempien välillä. Pikaopas kertoo, että jos aiheena on tietokone- mobiili- tai konsolipelit, pitää ottaa huomioon pelaajien monimuotoisuus ja pelien monimuotoisuus. Lapsille on aivan omat pelinsä ja aikuisille aivan toisenlaiset, motiivit pelaamiseen vaihtelevat ja tavat pelaajien vaikkakin samankin pelin pelaajayhteisön sisällä vaihtelevat suuresti. Ei saa siis varsinkaan ulkopuolisena tehdä olettamuksia tai havaintoja pelkän yhden näkökulman kannalta vaan aiheeseen pitää osata ja uskaltaa perehtyä myös aivan toisenlaiselta kantilta. Pelien maailmassa usein valitettavasti yleistetään ja liioitellaan pelaamisen haittoja. Koita siis pitää artikkelisi maltillisina.