Kirjoittamisen Teoriaa Paremman Tekstin Luomiseen

Kirjoittamisen ABC-kortti on suomalaiseen netti-sivuston oma verkko-oppimissivusto, jonka kautta voi harjoitella ja opiskella hieman enemmän kirjoittamisen taitoa varsinkin suomen kielen kirjoittamisen näkökulmasta. Sivustolla on ohjeita ja vinkkejä sekä paljon teoriaa, mutta myös jonkin verran erilaisia harjoituksia jokaisen kiinnostuneen saataville ilmaiseksi.

Kolme pointtia, kirjoittamisen ABC

Ensimmäisenä asiana verkkosivustolla käsitellään kirjoittamista prosessina. Täällä voit analysoida itseäsi kirjoittajana ja miettiä minkälaista tekstiä kirjoitat. Kirjoitusprosessi on usein pitkäaikainen urakka ja se on hyvin yksilöllinen kirjoittajasta riippuvainen prosessi. Se on myös luova prosessi täynnä kaikkia mahdollisia tapoja ja toteutuksia. Sivusto kertoo, että kirjoittaminen on ongelmanratkaisuprosessi. Tässä osiossa voit tutustua aloittelijoiden ja ammattikirjoittajien omiin prosesseihin ja tekstien erilaisiin piirteisiin ja voit pohtia niitä omia tapoja kirjoittaa. Osiosta löytyy myös oheistusta ja apua tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheisiin ja sen ominaisuuksiin sekä argumentointi keinoja tieteellisen kirjoittamisen tueksi. Asiantuntijakirjoittamisen maailma on erilainen kuin esimerkiksi novellikirjoittamisen ja tästä syystä siihen on jaoteltu omat oppimisen kanavansa tässäkin verkko-oppimisen väylässä. Osiossa myös käydään läpi erilaista toimintatapaa eli yhdessä kirjoittamista. Työelämässä tai muissa projekteissa ja muun muassa opiskeluissa saattaa tulla vastaan tilanteita, joissa kirjoitetaan yhteistyössä. Tähän näkökulmaan on otettava huomioon omia uniikkeja ominaisuuksiaan.

Tekstinhuolto

Tekstinhuolto on sellaista, jota usein tehdään kirjoittamisen jälkityönä. Se on lähes yhtä tärkeä ellei jopa kaupallisissa teoksissa tärkeämpi kuin itse kirjoittaminen, sillä tässä osiossa ja osuudessa valitaan miten tekstiä muokataan. Teksti pitää pyrkiä saamaan sellaiseksi joka sopii tavoitteisiin ja tekstin luonteeseen. Epäselkeä tekstinhuolto ja tekstin tavoitteiden sekavuus aiheuttaa sen, että vaikka itse kirjoitus olisi kuinka täydellistä ja mielenkiitoista, se menettää merkityksensä jos kokonaisuus on hyvin sekava ja vaikealukuinen. Tekstillä on aina tarkoitus. Ja tämä tarkoitus tulee eritellä, saada tekstinhuollolla näkyviin ja siitä on hyvä pitää kiinni koko kirjoituksen ajan. Tekstilajeja on myös monenlaisia. Teksti voi olla arvostelu, essee, referaatti, kriittinen, tiedote, tiivistelmä tai vaikkapa novelli, tarina, satu, mielipide.. Sen takia myös tekstin laji tulisi olla tiedossa tai päätetty kun tekstinhuoltoa lähdetään tekemään, jotta siihen ei sekoitu liian monimutkaista luonnetta. Tekstistä on tarkoitus saada kokonaisuus ja siihen taasen vaikuttaa sen rakenne. Tarkoituksenmukaisuus ja esittämistapa vaikuttaa siihen millainen teksti on. Täsmällinen asiateksti saa täysin erilaisen rakenteen kuin kiemurteleva novelli. Metatekstin merkitys on suuri. Samoin kuin informaatiorakenne. Kappaleet ja sidosteisuus ovat aihealueita, joita sivusto käsittelee myös omilla kappaleillansa. Tilastokielen karikoita käsitellään omana kappaleenansa, jossa graafikielen ja tilastokielen omia säännöksiä voi myös harjoitella. Sivusto kertoo, että tekstissä on syytä kertoa ja tulkita eikä vain toistaa ja kuvata.

Kielenhuolto

Kielenhuolto tarkoittaa lyhyesti oikeaoppisuutta tai oikeakielisyyttä. Eli sitä, onko alkukirjaimet oikeanlaisia, onko tekstissä välimerkit oikein ja onko sanat kirjoitettu yhteen tai erikseen. Kielenhuoltoon kuuluu se, että se olisi mahdollisimman hyvin selkeytetty yleiskieli ja kielellisiä virheitä ei esiinny, ellei tarkoituksen mukaisesti ole tarkoitus esimerkiksi kirjoittaa slangi-sanoja käyttäen tai muuten eri taiteenlajilla kuin yleiskielellisesti korrektia tekstiä. Tässä osiossa verkkosivusto siis keskittyy suuresti alkukirjaimiin, yhdyssanoihin, välimerkkeihin, lyhenteisiin, numeroilmauksiin ja muihin ongelmallisiin tapauksiin. Sen lisäksi toisessa kappaleessa käsitellään pronomineja, kongruenssia eli mukautumista (Kun subjekti on yksikössä, predikaattikin on yksikössä. Kun se on monikossa, predikaattikin on monikossa esimerkiksi lause: “pojat tulee” on yleiskielellä “pojat tulevat”). Lopussa käsitellään aihealueita epäsymmetria ja lausevastike.

Kielenhuolto