Kuinka käsitellä teini-ikäistä?

Eläminen teini-ikäisen kanssa voi olla eri perheissä hyvin erilaista. Murrosikä tulee ja näkyy ihmisessä eritavoin. On kuitenkin selvää, että jokainen terve lapsi kokee fyysisisiä sekä henkisiä muutoksia murrosiän aikana. Teiniksi ajatellaan lapsia, jotka ovat 13-19 vuotiaita. Usein murrosikä koetaan äärimmillään näiden ikäluokkien aikana. Teini-ikäisen hormonaaliset muutokset aiheuttava usein erinäköistä ja epätyypillistä käyttäytymistä. Perheessä, jossa lapsi on ollut aina hyvin kiltti ja rauhallinen voi vanhemmalle olla haastavaa käsitellä omia sekä lapsen tunteita, toisaalta villimpi tai uskaliaampi lapsi, voi vielä käyttäytymisen äärirajoille, jolloin vanhemman valvonta ja rajojen asettaminen on erityisen tärkeää. Kuinka sitten kasvattaa hormoni höyryistä teini-ikäistä?

Esimerkkiä lapsille

Tärkein asia teini-ikäisen kasvattamisessa on oma esimerkki. Lapset tarvitsevat roolimallia, silloin kun he eivät itse tiedä kuinka toimia tai käsitellä tunteitaan. Opeta lapsille, kuinka kohdella muita ihmisiä, kohtelemalla itse toisia hyvin. Riitele rakentavasti, puhu tunteista. Näytä lapselle, että erilaiset tunteet ovat sallittuja, mutta näytä myös, kuinka hallitset niitä. Tulen arkoina hetkinä, kun teini räjähtää, pyri pitämään malttisi ja vältä provosoitumista. Tämä johtaakin seuraavaan tärkeään asiaan, eli vanhempaan. On tärkeää, että huolehdit myös itsestäni ja omasta jaksamisestasi. On tärkeää, että lapsella on tasapainoinen, tunnetaitoinen ja hyvän elämänhallinnan omaava aikuinen, johon nojautua, kun sitä tarvitaan.

Rajat ja rakkaus

Jokainen on varmasti kuullut sanonnan ”rajat ja rakkaus”. Kasvatusta ei ehkä paremmin voikaan kuvailla. Kuunteleminen, keskusteleminen, välittäminen ovat tietenkin vanhemmuuden peruspilareita, mutta on myös ehdotonta, että vanhempi osaa asettaa lapselleen rajat. Hyvä keino pohtia esimerkiksi arkipäivään liittyviä sääntöjä ja rajoja on asioiden jaottelu. Elämä teini-ikäisen kanssa on monivivahteista. Onkin hyvä miettiä mitkä asiat ovat sellaisia, joista voi joustaa tai joista ei aina tarvitse huomauttaa. On kaikkien hyvinvoinnin kannalta hyvä, jos välillä voi katsoa asioita läpisormien. Tallaisia asioita voi olla esimerkiksi myöhäisen elokuvan loppuun katsominen tai herkun syöminen ennen ruokaa. On kuitenkin paljon asioita ja sääntöjä, joista ei voi joustaa. Tällaisissa tilanteissa tulee pysyä tiukkana ja huolehtia, että mikäli sääntöä ei noudateta lapsi saa aina sovitut sanktiot. Jos olet sanonut, että kotiintulo ajasta myöhästymisestä seuraa pelikielto, pidä siitä aina kiinni! Viimeisenä jaokkeena voisi olla asiat, jotka vaarantavat teinin turvallisuutta tai haittaavat terveyttä, kuten juopottelu tai huumeet. Näissä tilanteissa vanhemman tulee käyttää konkreettista ja fyysistä puuttumista. Jos nuori esimerkiksi viettää aikaa huumeita käyttävien henkilöiden kanssa, tulee sinun vanhempana kirjaimellista hakea hänet pois. Tilanteissa, jossa teini käyttää fyysistä väkivaltaa, kuten lyö, tulee vanhemman myös fyysisesti torjua lyönti ja näyttää näin, ettei väkivaltaa missään tapauksessa hyväksytä.

Keskustele ja etsi tietoa

Teini-ikä on yksi elämän ihmeellisimmistä ajan jaksoista niin nuorelle kuin vanhemmillekin. Monet vanhemmat kokevat vieraantuvansa lapsestaan teini-iän aikana, vaikka tällöin vanhemman tuen tarve korostuu entisestään. Teinin kanssa keskustelu voi tuntua hankalalta tai kiusalliselta, eikä yhteistä säveltä tunnu löytyvän. Hyviä tapoja keskustelulle on liiallisen tuputtamisen välttäminen. Aidosti kiinnostunut lähestyminen. Hyvä keino on aloittaa keskustelu nuoren ystävistä, sillä yleensä teinille on helpompi puhua ystävien tekemisistä, jolloin kynnys omien tekemisten keskustelemiselle helpottuu. Muista, että kaikki teini-ikäisten vanhemmat pohtivat samoja asioita, on siis hyvä myös hyödyntää vertaistukea ja pyytää apua silloin kuin sitä tarvitset. Internetistä löytyy myös useita eri sivustoja, joista voit hakea tietoa sekä tukea. Näistä esimerkkinä Mannerheimin lastensuojelun sivut, tyttöjen talo tai erilasten nuorisokeskusten sivut.

Keskustele ja etsi tietoa