Mikroilmeet osa 1

Mikroilme on tahaton ele ja kasvon liike tai ilme, joka on kestoltaan lyhyt alle millisekunnin kestoinen. Mikroilmeitä voidaan tulkita ja vaikka ihminen yrittäisi peittää omaa signaaliansa, mikroilmeet paljastavat usein ihmisen todelliset tuntemukset ihmisen itse huomaamatta asiaa. Näiden opettelu siis kannattaa, sillä niiden avulla toisen ihmisen tuntemuksia on helpompi tulkita. Mentalistit käyttävät mikroilmeitä ja niiden tulkintaa hyödykseen ja näin ollen ovatkin mikroilmeiden tulkitsijoina ammattilaisia. Myös psykologit ja työhaastatteluiden ammattilaiset käyttävät mikroilmeiden tulkintaa hyödykseen työssänsä. Mikroilmeitä tutkittaessa ollaan niistä näkyvät tuntemukset jaoteltu kuuteen eri tunne ryhmään. Nämä tunteet ovat: hämmästyneisyys, viha, pelko, suru, inho ja onnellisuus. Mikroilmeitä on hyvin vaikea peittää mutta niiden opettelun kautta voi myös vaikuttaa siihen, minkälaisen signaalin antaa ulos päin. Paul Ekman, joka on yksi vaikuttavimmista psykologeista ja tunnettu yhdysvaltalainen psykologi kasvonilmeisiin perustuvasta tutkimuksestansa on myös luetellut mikroilmeiden listalle muita tunteita, jotka eivät suoranaisesti ole koodattu kuitenkaan pelkkiin kasvojen lihaksiin. Nämä tunteet ovat helpotus, huvittuneisuus, halveksunta, häpeä ja ahdistus, syyllisyys, ylpeys ja tyytyväisyys. Paul Ekman on myös uransa aikana tutkinut paljon ilmeiden vaikutusta valehteluun. Hänen empiirisessä tutkimuksessaan on todettu että joillekin perustunteille on olemassa universaalit ilmeet. Nämä tunteet ovat viha, inho, pelko, pelästyminen, ilo ja suru.

Mikroilmeiden tunnistusmenetelmät

Hyvä ihmistuntija ja mikroilmeisiin perustava psykologi, mentalisti tai muu ammattilainen ja asiaan perehtynyt henkilö voi ja näkeekin ihmisten kanssa käydyssä keskinäisessä keskustelussa kymmeniä mikroilmeitä ja osaa tunnistaa niitä taitavasti. Mutta uusimmassa teknologiassa ollaan jo luotu tunnistusmenetelmiä, joissa kone voi tunnistaa satoja erilaisia mikroilmeitä. Konenäkö tekniikka on kehitetty Suomessa Oulun yliopistossa. Mikroilmeet pystytään siis jo pyydystämään tietotekniikalla ja tällaista menetelmää käytetään muun muassa terroristinvastaisessa työssä ja esimerkiksi Yhdysvaltain lentokentillä tunnistamaan mahdolliset epäilyttävät tai uhkaavat henkilöt. Mikroilmeiden tunnistusta voidaan laajentaa tulevaisuudessa olemaan osa poliisin tutkimuksia ja haastatteluja sekä esimerkiksi tunnistamaan liiketalouden maailmassa henkilöstön tai vaikkapa asiakkaan todellisia tuntemuksia vaikkapa hinnoittelusta.

Miksi opetella mikroilmeitä?

Kun opimme tunnistamaan mikroilmeitä, voimme parantaa kykyjämme tunnistaa toisessa ihmisessä tunteita ja piilotettuja alitajuntaisia tuntemuksia. Tämä kehittää hurjasti ihmistuntemustamme ja myöskin kommunikointikykyjämme kun voimme ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja tarpeita paremmin. Kommunikoinnissa on tärkeä ymmärtää toista ja myös myötäillä toisen tunteita, jotta voimme vastata niihin. Ihmisellä kun on uskomaton voima ilmaista itseään. Kun ymmärrämme ja osaamme tulkita mikroilmeitä, voimme myös manipuloimalla omia ilmeitämme ja eleitämme saada luotua enemmän tunteita. Tämä on esimerkiksi loistavan puhujan tapa saada oma tunne näkymään ja tuntumaan koko kuulijakunnalle. Tunteiden ilmaisu mikroilmeiden kautta selkeyttää ja antaa paljon. Ihminen on tunnistanut ja löytänyt kymmeniä tuhansia ilmeitä, joiden kaikkien tarkoitus on ilmaista jotakin tunnetta. Mikroilmeitä on kuitenkin löydetty vain muutamia näiden tuhansien ilmeiden joukosta, mutta ne luovat kuitenkin loppupelissä pohjan kaikille muille ilmeille ja tuntemuksille. Mikroilmeistä osan ollessa täysin universaaleja, voimme siis myös ymmärtää ihmisen tuntemuksia ja tunteita ilman yhteistä kieltä tai muuta kommunikointia. Tämä on siis sisäänrakennettu ihmiskunnan yhteinen tekijä. Mikroilmeistä on vielä paljon tutkimatta ja tekniikka on vasta kehittynyt sille tasolle, että vain osaa näistä voidaan koneellisesti tai konenäöllä analysoida tai tutkia. Sata prosenttista laitetta ei ole, joka voisi täysin paikkaansa pitävästi tutkia ilmeet täydellisellä tarkkuudella, mutta nykyisellä tekniikalla päästään kuitenkin jo 80 prosentin tarkkuuteen.

Miksi opetella mikroilmeitä?