Mikroilmeet osa 2

Mikroilmeet ovat osa non-verbaalista viestintää, mikä on universaalia ja löytyy kaikista kulttuureista ja koko maailmasta. Se on siis universaali tapa viestiä. Kasvon ilmeet kuitenkin saattavat myös olla kulttuurillisia ja riippuvaisia siitä missä ihminen on asunut. Tästä syystä kaikki ilmeet ja eleet eivät ole samanlaisia ja siksi myös mikroilmeistä onkin löydetty vain alle kymmenen kappaletta, jotka pätevät kaikkialla ja kaikilla ihmisillä. Alitajuntainen tai tietämätön oman tunteen peittäminen on usein se tilanne, jolloin mikroilme syntyy. Sekunnin kymmenesosan kestoinen mikroväläytys alitajuntaisesta tai todellisesta peitetystä tunteesta pystytään kuitenkin nykyteknologialla tai jopa ihmissilmällä näkemään ja tulevaisuudessa kehityksen alla on myös konenäköön liittyviä mullistuksia, joiden avulla mahdollisesti mikroilmeiden tulkitsemisesta tulee pysyvä työkalu työelämään, turvallisuusaloille ja psykologeille. Nyt mikroilmeitä tulkitsee viihteellisesti muun muassa taikurit ja mentalistit.

Lie to me-ohjelman fiktiivinen tapa käsitellä mikroilmeitä

Mikroilmeet trendiksi nostava ohjelma, jossa paljastettiin valheita ihmisiltä mikroilmeitä tutkimalla on kuitenkin puhdasta fiktiota. Mikroilmeet kertovat tunnetilasta, mutta se mihin aiheeseen tuo tunnetila yhdistyy voi olla niin vatsanväännähdys, muisto joka on mielessä keskusteluhetkellä tai sitten liittyvä kyseiseen hetkeen ja keskusteluun. Joten tästä syystä mikroilmeistä ei kuitenkaan voi täysin tulkita sitä, mitä ihminen ajattelee. Niillä voidaan tulkita se, mitä ihminen juuri sille hetkellä tuntee. Mutta ajatus ja tunne on täysin eri asiat. Tunteiden tulkinnalla ja mikroilmeiden tulkinnalla on kuitenkin saatu viitteitä siitä mitä ihminen ajattelee. Mikroilmeiden tulkinnan lisäksi kehon oma aistijärjestelmä tunnistaa alitajuntaisesti ihmisestä esimerkiksi valehtelun merkkejä. Alitajuntainen intuitio poimii mikroilmeitä ja muita viitteitä valehtelusta ilman minkäänlaista mikroilmetietämystäkin. Äänen paino, kehonkieli, ilmeet ja sanojen käyttö ja niiden valinta ovat signaaleja joista alitajuntainen mieli päättelee onko ihminen luotettava vai ei. Aluksi kun mikroilmeitä lähdetään opiskelemaan, iso vaara on ylitulkinta. Kun asioita lähdetään opiskelemaan teoreettisesti ilman käytännön harjoittelusta ja analysoinnista tullutta käytännön kokemusta voidaan ihmisen eleitä ja ilmeitä yli tulkita. Uudet opiskelijat usein tulkitsevat ja näkevät paljon sellaisia ilmeitä, jotka eivät todellisuudessa kuulu mikroilmeiden joukkoon. Taito on sellainen, jota vain harjoittelemalla voi saada kehittymään paremmaksi.

Mentalistien työkalu

Muun muassa suomalaiset mentalistit Jose Ahonen ja Pete Poskiparta käyttävät mikroilmeiden tulkintaa paljon viihteelliseksi tehdyissä esiintymisissään. Poskiparta kertoo haastattelussa käynnissä olevasta kiertueestaan, mielenmagiasta. Mentalisti voi päätellä ihmisestä paljon muistitekniikoiden, ihmisten ilmeiden, sanavalintojen ja jopa pukeutumisen perusteella. Ilmeiden ja eleiden tulkitseminen vaatii kuitenkin todella kovaa tarkkaivaisuutta ja sitä ei jaksa edes ammattilainen tehdä jatkuvasti. Toki sellaiset henkilöt jotka ovat mikroilmeitä opiskelleet, käyttävät niiden tulkintaa hyödykseen esimerkiksi talokaupoissa kertoo Poskiparta. Mikroilmeiden lisäksi terveellä järjellä ja loogisella päättelykyvyllä sekä intuitiolla on omat näppinsä pelissä. Jos vastapuoli kertoo negatiivista asiaa ja samalla nyökyttelee päätänsä hyväksyvästi on silloin sanoma ja kehonkieli ristiriidassa keskenään ja voidaan olettaa, että kyseessä voi olla jokin tilanne missä vastapuoli ei kerro koko totuutta. Suurin osa ihmisen tulkinnasta perustuu kuitenkin sille, että keskitytään katsomaan ihmisen kehonkieltä, kuunnellaan keskeyttämättä ja huomioidaan. Tällöin voidaan helposti sekoittaa se, että ollaanko tässä kohtaa tulkittu mikroilmeitä vai ylipäätään kerrankin keskitytty enemmän kuuntelemaan ja tarkkailemaan toista ihmistä. Sanat kun kuitenkin ovat vain alle kaksikymmentä prosenttia siitä tulkinnasta mitä aivomme tekee silloin kun kuuntelemme toista ihmistä. Lisää mikroilmeistä ja mentalistin taidoista voi lukea Pete Poskiparran kirjasta. Kirjassaan mentalisti antaa lukijoillensa avaimia arjen mentaaliinkaan.

Mentalistien työkalu