Työpaikan ilkeän ihmisen kanssa voi oppia pärjäämään

Työpaikoilla ja muissa yhteisöissä joutuu väistämättä kommunikoimaan ja työskentelemään myös sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa tuntuu olevan vaikea löytää yhteistä säveltä. Kaikkien kanssa ei toki tarvitsekaan ystävystyä ja siitä huolimatta yhteistyö voi sujua. Mutta mitä tehdä, kun työkaveriksi osuu kerrassaan ilkeä ihminen? Stanfordin yliopiston psykologian professori Robert Sutton on keskittynyt akateemisessa tutkimuksessaan selvittämään, miten olisi parasta toimia sellaisten työkavereiden kanssa, jotka jatkuvasti kohtelevat muita huonosti. Nyt hän on julkaissut aiheesta myös kirjan, jonka nimi kertoo varsin suoraan mistä on kysymys: The Asshole Survival Guide.

Onko kyseessä ilkeä ihminen vai huono tilanne?

Ennen kuin alkaa ilkeän ihmisen kanssa lähtee selvittelemään asiaa, kannattaa vielä varmistua siitä, että kyseessä todella on ilkeä ihminen eikä esimerkiksi työkaverin hankala elämäntilanne tai huono päivä, joka voi mennä ohi itsekseenkin. Suttonin määritelmän mukaan ilkeän ihmisen tunnistaa siitä, että kohtaaminen hänen kanssaan saa sinut tuntemaan itsesi halvennetuksi, epäkunnioitetuksi, arvottomaksi ja ahdistuneeksi. Kyseessä ei siis ole esimerkiksi tiukka ihminen, joka vaatii työpaikalla standardien noudattamista ja kunnioitusta. Vaikka ihminen ei vaikuttaisi erityisen lämpimältä, hän ei välttämättä ole ilkeä.

Tilannetta pohdittaessa on myös hyvä miettiä omaa rooliaan yhteisössä. Mieti rehellisesti, oletko sattumalta itse erityisen herkkä loukkaantumaan. Esimerkkejä voit miettiä vaikka tilanteessa, jossa saat kriittistä palautetta. Otatko henkilökohtaisesti sellaisenkin kritiikin, jonka joku toinen näkisi perusteltuna? Varoitusmerkkinä toimii myös se, jos paikasta riippumatta koet jatkuvasti olevasi ilkeiden ja hankalien ihmisten ympäröimä. Tällöin tilannetta voi helpottaa myös omien tunteidesi käsittely ja sen pohtiminen, miten itse toimit yhteisön jäsenenä.

Jos kuitenkin päädyt siihen, että kyseessä on totta tosiaan ilkeä ihminen, kannattaa miettiä sopivia keinoja tilanteen muuttamiseen. Toisen ilkeilyn sietäminen päivästä toiseen vaikuttaa paitsi työmotivaatioon, myös itsetuntoon ja yleistunnelmaan.

Suora palaute voi toimia hyvinkin

Sutton ehdottaa, että ilkeääkin ihmistä lähestyttäisiin suoraan. Hänen mukaan hyvin perusteltu, vilpitön ja kunnioittavaan sävyyn esitetty palaute voi tehota kohteeseen yllättävänkin hyvin. Sutton muistuttaa, että usein ihmiset eivät ole täysin tietoisia siitä, miltä heidän käytöksensä vaikuttaa ulkopuolisista. Tällöin tilanteen voi laukaista jo se, että joku kertoo asiasta heille. Tämä lähestymistapa toimii tutkimusten mukaan parhaiten sellaisissa tapauksissa, kun pystyt antamaan ilkeälle ihmiselle konkreettisia esimerkkejä hänen ilkeästä toiminnastaan. Parasta olisi, jos pystyisit osoittamaan muutakin kuin sinuun henkilökohtaisesti kohdistettua ilkeyttä. Jos puhuminen ilkeälle ihmiselle suoraan tuntuu pelottavalta, voi asiassa tietenkin aina kääntyä esimiehen puoleen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että huono käytös työpaikalla leviää helposti muihinkin. Mikäli koet tilanteesta ahdistusta päivä toisensa jälkeen, voi työpaikasta lähteminen olla ihan hyvä vaihtoehto. Jos kyseessä on suurempi yritys, voit pyrkiä vaihtamaan osastoa tai työtehtävää, jolloin pääset pois ilkeän ihmisen vaikutuspiiristä. Vaihtoehtoisesti voit pyrkiä välttämään kohtaamisia ilkeilijän kanssa. Jo fyysinen etäisyys auttaa, eli pyri ainakin siirtymään kauempana sijaitsevaan työpisteeseen.

Etäännytä itsesi tilanteesta

Ilkeily vaikuttaa vahvimmin silloin, kun se tuntuu henkilökohtaiselta. Omaa oloa voi helpottaa jo se, että ottaa asian käsittelyyn muiden kanssa. Ilkeä ihminen on usein ilkeä muillekin. Kun ymmärrät, että kyse ei olekaan sinusta, voit helpommin etäännyttää itsesi tilanteesta ja nousta sen yläpuolelle. Myös erilaisista myötätuntoharjoituksista voi olla apua, onhan ilkeilijällä selvästi elämässään jokin huonosti. Ylipäänsä näkökulman vaihtaminen auttaa suojaamaan itseä ilkeän ihmisen vaikutukselta. Loputtomasti ilkeilyä ei kukaan kuitenkaan kestä ja mikäli asia muutu eikä esimies ota kantaa, voi tilanteen viedä myös työterveyslääkärin selvitettäväksi.