Viestintää ja mediakasvatusta

Median viestintä ja mediakasvatus on tärkeässä roolissa lähes jokaisella osaamis- ja oppialalla ja sektorilla. Viestintään joutuvat kiinnittämään huomionsa kaikki niin isommat kuin pienemmän yritykset, yhteisöt ja järjestöt. Alalla aukeaa vuosittain paljon yöpaikkoja ja työ on monipuolista. Viestintää voi opetella korkeakoulussa tai yliopistossa ja se koetaan usein markkinoinnin osaamisalaksi vaikka viestinnällä tarkoitetaan kuitenkin kokonaisuutena hieman eri asiaa kuin markkinointiosaajalla. Hyvät kieli- ja viestintätaidot muuttuvassa maailmassamme ovat muutenkin erittäin tarpeellisia oli ala ja koulutus mikä tahansa. Jokainen työantaja arvostaa viestinnästä ja mediasta tietoista ajattelua ja sitä kautta voi myös päästä vaikuttamaan ainakin yrityksen sisäisesti esimerkiksi hieman suurempaan kokonaisuuteen mihin oma työnkuva riittää. Viestintä on kaikkialla. Uutislähteet, sosiaalinen media, tiedotusvälineet, Internet ja sen miljoonat mahdollisuudet ja sudenkuopat ovat kaikki perustuvia viestinnälle. Työpaikalla jo se, miten omalle henkilöstölle keskustellaan oli se sitten pikkujoulu kutsu tai yhteinen sähköposti tai tilaisuuden diaesitys, se kaikki kietoutuu viestinnän ympärille. Yliopistoissa voit opiskella journaliikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmia ja ammattikorkea koulussa voit opiskella tradenomiksi tai medianomiksi ja tätä kautta viestinnän ammattilaiseksi. Esimerkiksi medianomiksi opiskellessasi Opintopolun mukaisesti koulutus antaa sinulle tuotannon, taiteellisuuden ja teknisyyden puolesta valmiudet sisällöntuottamiseen eri osa-alueilla. Siihen kuuluu niin 3D-animointi ja visualisointi, digitaalinen viestintä, graafinen suunnittelu ja XR Design joka tarkoittaa, että opit luomaan sisältöjä virtuaaliympäristöihin ja opiskelet esimerkiksi suunnittelemaan tiloja ja konsepteja ja esineitä sekä opit käyttämään 3D-mallinnusohjelmia ja pelimoottoreita. Nykyään siis viestinnän opiskelijat keskittyvät paljolti tuohon virtuaaliseen maailmaan ja sen kehittämiseen sillä sieltä löytyy tulevaisuuden toimialat. Hyvä kolmiulotteinen hahmottamiskyky on siis tarpeen ja taito viestittää asioita kuvien avulla.

Mitä taitoja viestinnässä tarvitsee

Meltwater niminen koulutuksia järjestävä taho luettelee kymmenen taitoa mitä viestinnän ammattilainen tarvitsee tulevaisuudessa. Toki perusedellytykset viestinnän ammattilaiselle ovat ne, että osaa hahmottaa kulttuuria, markkinointia ja luoda mielikuvia. Osaa ilmaista itseään visuaalisesti ja luoda sanomia. Pitää osata nähdä kokonaiskuvia ja olla hyvä kolmiulotteisessa hahmottamisessa. Luovuus ja taiteellisuus on plussaa. Tämän lisäksi perus välineistöstä viestinnän alalla pitää olla perusosaamista sekä ohjelmistojen että muiden työkalujen osalta. Mutta nämä kaikki taidot ovat sellaisia, jotka pitäisi tulla tutuiksi ja opeteltua viestinnän peruskoulutuksen aikana. Tulevaisuudessa viestinnän ammattilaisen olisi hyvä hallita sosiaalisen median markkinointia. Uusia työkaluja ja sosiaalisen median palveluita tulee jatkuvasti esille ja vaikka perusasiat eivät näissä ole vuosiin muuttunut, on markkinoille tulossa silti jatkuvasti uusia väyliä. Reddit uutis- ja linkkipalvelu, Snapchat ja sen mahdollisuudet, pelit ja sovellukset, Facebookin Power Editor, Youtuben mainoskanavat, LinkedIn Ads-alustat ja Twitter Adsit ovat kanavia joihin viestinnän ammattilaisen tulisi kiinnittää huomiotansa. Video- ja äänituotanto on nouseva trendi, joten tekstin ja kuvien lisäksi myös audioon ja videoon on kiinnitettävä enemmän huomiotansa. Virtuaalisen mainonnan vain lisääntyessä viestinnän ammattilaisten työpaikat pelkän printtijulkaisun puolella on vähenemiin päin. Uusien medioiden aktiivinen hakeminen ja kansainvälisten trendien jalkautuminen Suomeen tulisi olla jatkuvasti viestinnän ammattilaisen uutispöydällä. Ajankohtaisuus on valttia ja on todella tärkeää pysyä kehityksen mukana ja tehdä aktiivista, itsenäistä tutkimustyötä. Sisällöntuottamisessa sosiaaliseen mediaan on osattava käyttää luovuutta ja taitoja. Sen hallinta ja hyödyntäminen sekä sisältöjen luokittelu ja niin kutsuttu tägääminen on tärkeä osata. Google Analyticsin käyttö sekä muu analytiikan perusymmärrys on tärkeä kehityksen sekä myös sisällöntuottamisen tuloksien dokumentoinnissa tärkeää. Selkeä raportointi ylipäätään tuloksista ja kampanjan sekä viestinnän tavoitteiden tarkastelussa kuuluu myös viestinnän ammattilaiselle. Jos raportointi on puutteellista tai sitä ei tehdä on tuloksia viestinnän ammattilaisen työstä vaikea mitata ja silloin työpanoksen arvostaminen ei ole varmastikaan huipussansa. Kaikkea työtä tulee pystyä arvioimaan ja sen tuloksista raportoimaan.

Mitä taitoja viestinnässä tarvitsee