Viittomakielen kääntäjä

Viittomakieli viitotaan käsin, kehon liikkeiden sekä ilmeiden avulla. Se on kieltä kuurovammaisten välillä. Maailmasta löytyy monenlaisia eri viittomakieliä, jotka vaihtelevat maakohtaisesti. Se ei ole pelkästään sanojen ja asioiden tulkintaa, vaan oma luonnollinen kielensä, mikä on myös monen ihmisen äidinkieli. Viittomakieltä käyttävät kuurovammaisten lisäksi heidän läheisensä, huonokuuloiset, tutkijat, tulkit ja kuurotyöntekijät.

Suomessa viitotaan kahta eri viittomakieltä, suomenkielistä ja ruotsinkielistä. Ne on nykyään selkeästi eroteltu toisistaan kahdeksi erilliseksi luonnolliseksi kieleksi. Suomalaiseen viittomakieleen on olemassa perussanakirja, jota käytetään avuksi myös kääntäjien kouluttamisessa. Suomessa on monia töitä, joissa tarvitaan viittomakielen osaajia ja viittomakielentulkin tutkinnon voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa tai Turussa.

Tehtäviä

Viittomakielen kääntäjä toimii tulkkina kuurojen ja kuulevien välillä. Kääntäjää tarvitaan useiden asioiden hoitamisessa, opetuksessa ja vapaa-ajalla. Suomessa monet viittomakielen kääntäjät ovat perustaneet oman yrityksen ja toimivat omalla toiminimellään. Töitä löytyy suhteellisen paljon muun muassa kunnista ja Kuurojen Liitolta. Tärkeitä ominaisuuksia kääntäjältä on olla joustava ja keskittymiskykyinen.

Työtehtäviä kääntäjällä voi olla hyvin monenlaisia. Tulkattavat henkilöt voivat olla myös kuurosokeita, vaikeasti huonokuuloisia tai puhevammaisia. Monet kääntäjän tehtävistä liittyvät jokapäiväisten asioiden hoitoon. Kuurot tarvitsevat tulkkaamista virastoasioissa, autokaupoilla ja ihan tavallisen kaupankäynninkin yhteydessä. Myös työpaikoilla ja harrastuksissa voidaan tarvita tulkkausapua.

viittomakieli

Viittomakielen kääntäjiä tarvitaan monesti eri keikkahommiin. Tällaisia palveluja tarjoaa Tulkkikeskus, jotka voivat esimerkiksi välittää ammattitaitoisia tulkkeja erilaisiin tilaisuuksiin. Kunnat tarvitsevat monesti myös tulkkien apua saadakseen jonkun tietyn asian toimitettua perille. Erilaiset opetustyöt ovat myös yleisiä viittomakielen kääntäjille. Opiskelutulkkeina toimivat kääntäjät työskentelevät kouluissa ja oppilaitoksissa. Suomessa monelle kuurovammaiselle ei ole mahdollisuutta opiskella heille suunnatuissa kouluissa erityisesti ammattikouluun siirryttäessä. Tällöin opiskelijan tukena voi toimia henkilökohtainen tulkki, joka auttaa tiedon ymmärtämisessä opettajien, henkilökunnan ja kuuron välillä.

Viittomakielen käännöstehtävät ovat suosittuja kääntäjän tehtäviä. Olemmekin tottuneet näkemään uutisissa kääntäjän, joka tulkkaa uutisia kuuroille. Myös TV-ohjelmia, kirjoja ja ohjelmia käännetään viittomakielelle. Vastaavasti myös muuta viittomakielistä materiaalia käännetään niin ikään suomenkielelle. Viittomakieli vaihtelee maittain ja siihen sisältyy myös paljon erilaista slangia ja murteita. Viittomakielen kääntäjä valmistautuu tulkkaukseen erittäin huolella. Jos saatavilla on valmista materiaalia esimerkiksi puheista tai lauluista, se käydään huolellisesti läpi, jotta se osataan jo ulkoa itse tulkkaustilanteessa. Kääntäjän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota pukeutumiseen, sillä itse tulkkaustilanteessa käsien ja suun pitää näkyä selvästi ja liian räikeät vaatteet voivat tehdä sormien liikkeiden havaitsemisen hankalaksi.

Viittomakielen kääntäjän työ onkin erittäin sosiaalista. Kääntäjä kohtaa päivittäin työssään erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Työ on siitä mielenkiintoista, että se sisältää melko vähän toistoa. Työtilanteet ja -ympäristöt vaihtelevat päivittäin. Kääntäjän tehtävä on tulkata kaikki puhuttu kieli ja puhua kaikki viitottu kieli. Tehtävä ei ole helppo. Peräkkäin tulkattaessa kääntäjälle annetaan aikaa kääntää tekstiä tai puhetta pienissä erissä. Simultaaninen tulkkaus on erittäin haastavaa. Siinä kääntäjä tulkkaa tekstiä puheen kanssa yhtä aikaa.

Työ vaatii tekijältään paljon. Kääntäjän on hallittava täydellisesti monen eri ammattialan ja asian termistöä. Myös lukuisat eri murteet ja slangit on oltava hallussa. Toisinaan eri työtehtävien osuessa kohdalle, on kääntäjän hallittava erikoista ammattisanastoa ja opeteltava sitä itsenäisesti. Hyvä yleissivistys yleensä auttaa ja kokeneet kääntäjät osaavatkin todella laajan sanaston. Perus kiinnostus tulkkausta ja erilaisia viestintätapoja kohtaan auttaa työssä. Kääntäjän on oltava avoin ja joustava vaihtelevien työtilanteiden takia. Tämänhetkinen työllistymistilanne viittomakielen kääntäjille Suomessa on melko hyvä. Eritysesti sosiaali- ja terveysalalla on tarvetta viittomakielen osaajille.